Prázdný košík
Kombinované tabulky
 
Kombinované tabulky

Kombinované tabulky vyrábíme dle ČSN ISO 3864 (ČSN 34 3510). Rozměr dvoudílných tabulek (8000) je zpravidla  21x30 cm, 
u trojdílných (9000) pak 30x30 cm. Jsou však požadavky i na čtyřdílné skladby (10 000) a vícedílné (20 000) bezpečnostních 
upozornění. Ceny nabídneme.

 
 
 
Zvolte požadovanou grafika