Prázdný košík

Slevy

nad 6.000 Kč – 3 %
nad 10.000 Kč – 5 %
nad 25.000 Kč – 10 %
Pro 11 a více kusů jednoho výrobku bude stanovena individuální cena, zašlete jako poptávku

Technologické info

Jsme firma SmaltZlin a zabýváme se především výrobou smaltovaných tabulí, rádi se staneme Vašim dodavatelem tohoto produktu.

Záruční doba
Zhotovitel poskytuje záruční dobu lícové strany smaltovaných tabulí, to je její čitelnost, barevnou stálost a odolnost proti korozi v délce 5 let. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození smaltu. Rubová strana tabulí je technologická a obsahuje body po styku s vypalovací podložkou. Vzhledem k použitému plechu. respektive jeho síle, nemají tyto body na lícovou stranu a celkovou životnost tabulí výrazný vliv, nicméně nezabrání tvorbě koroze v místech styku s vypalovací podložkou.

Reklamační řád
Odpovědnost za vady se řídí, není-li smluvně ošetřeno jinak, obecnou úpravou obsaženou v zákoně. Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Technologický postup montáže
1) Dbejte na to, aby při manipulaci a montáži nedošlo k mechanickému poškození tabulek.
2) Mezi spojovacím materiálem (kovovou podložkou, šroubem, vrutem) a smaltovanou tabulkou musí být osazena plastová podložka nebo natloukací hmoždinka s límcem.
3) Tabulky utahujeme šetrně, je třeba vzít v úvahu, že smalt je natavená vrstva skla na kovovém podkladu.

Charakteristika
Smalt je sklo komplikovaného chemického složení (sklovitý anorganický povlak), které je upraveno tak, aby jeho výsledné fyzikální a chemické vlastnosti umožnili jeho natavení na kov a vytvořili na něm celistvý ochranný povlak.

Typy smaltovaných výrobků:

 • smaltování drahých kovů (zlato, stříbro, platina, měď)
 • smaltování šedé litiny (okrasná umyvadla, dříve vany)
 • smaltování silnostěného plechu (bojlery a jiné výrobní nádoby)
 • smaltovaní ocelového plechu do tloušťky cca 2 mm (plechové vany, umyvadla, vařiče, reklamní a bezpečnostní tabule)

Uvedené možností zpravidla předurčují i možnosti jednotlivých smaltoven.

Parametry naší smaltovny

 • záruku poskytujeme smaltovanému povlaku provedeném na plechu k tomu určeném, třídy KOSMALT
 • maximální vypalitelný rozměr (jen kusová výroba) je 140x85 cm
 • maximální vypalitelná výška výrobku je 25 cm

Stanovit tvar smaltované tabule nebývá vždy lehké, protože plechy jsou vytaženy z pece (cca 850°C) do pokojové teploty čímž vznikají značná pnutí, která jsou schopna tvar tabule nepříznivě ovlivnit.
Proto Vám zde nabízíme praktickou podobu tvaru tabulí.

Co smaltujeme u nás?

Naše smaltovna se zabývá smaltovaním ocelového plechu do tloušťky cca 2 mm.
Důležité upozornění: z uvedených výrobků nesmaltujeme plechové vany ani výrobky z litiny.

Technologie smaltování
Relativní složitost procesu smaltování je dána značně rozdílnými vlastnostmi kovu a sklovitého povlaku. V technické praxi se technologie smaltování charakterizuje jednotlivými operacemi, jejichž výsledkem je pevné spojení smaltovaného povlaku na příslušném podkladovém kovu ve vyhovující kvalitě.

Postup výrobních operací:

 • povrchová předúprava kovu
 • příprava smaltéřské suspenze
 • nanášení suspenze na kov
 • sušení
 • šablonování
 • vypalování

O kvalitě finálního výrobku rozhodují všechny zmíněné operace, proto je třeba všechny sledovat s maximální pozorností.

Výhody

 • dlouhodobá životnost
 • vysoká odolnost v agresivních atmosférách
 • stálost barevných odstínů
 • snadná údržba

Nevýhody

 • křehkost
 • menší pevnost v tahu
 • nižší mez průtažnosti
 • relativně vyšší pořizovací cena