Prázdný košík
Nepes
 
Nepes

Omezení pro psy na smaltovaných tabulkách

Rozměr: dle nabídky, zvyklostí a potřeb zákazníka
Tvar: zpravidla bombírovaný
Ukotvení I.:  4 otvory ø 6 mm
Ukotvení II:  sloupek 60 (Ke sloupku o průměru 6 cm, před smaltováním přibodujeme na rub tabule úchyty pro upevnění C-profilu a spojovacího materiálu, který rovněž dodáme)

 
 
 
Zvolte požadovanou grafika